Efterår 2020

"Deltagelse" er temaet i efterårets udgave af Børn i fysioterapi

Optimal deltagelse gennem barndommen og voksenlivet giver mulighed for at fremme fysisk og mental sundhed, forme meningsfulde relationer og udvikle selvidentitet. I de seneste par år har forskningen omkring begrebet deltagelse og deltagelsesbaserede interventioner været i stærk vækst. 

I dette nummer kan du læse om to nordiske forskningsgrupper  -  Children, Health, Intervention, Learning and Development (CHILD) i Sverige og Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) i Norge, som hver isæt giver et teoretisk og forskningsmæssigt perspektiv på deltagelse. 

Derudover kan du finde eksempler på, hvordan en deltagerorienteret praksis kan tilrettelægges og gennemføres. Hvilke overvejelser der ligger bag, hvilke metoder der anvendes og ikke mindst helt konkrete eksempler på, hvordan deltagelsesperspektivet udspiller sig i praksis. 

I denne udgave af Børn i fysioterapi kan du også i anledning af selskabets 50 års jubilæum læse artikler, som giver et indblik i det historiske forløb af vores fag og professionsudviklingen og de signifikante paradigmeskift, som præger vores pædiatriske praksis i dag

Du kan hente bladet her. God læselyst

 

Du kan også hente nogle af artiklerne her:

Delaktighet - mål för all rehabilitering? af Granlund & Lygnegård

Deltagelsesfremmende indsatser for børn med CP  af Andersen og Andersen

Deltagelse som mål og middel af Steinhardt, Gjessing, Arfa og Jahnsen

Perspektiv på deltagelse af Stoltz og Enevoldsen

Læring og deltagelse i børnehøjde af Iversen, Friis, Bay, Wessel og de Kroen

Op med hovedet af Rasmussen, Bjerrehave, Erhardsen og Curtis

Dynamisk ståträning af Lauruschkus og Tornberg 

DCD og børn med motorisk usikkerhed af Wiegaard, Johansen og Pilgaard 

Klatrevæggen er for alle - også for børn med funktionsnedsættelse af Lassesen, Nielsen og Johnsen

Tryg inklusion i parasporten af Lykke Guldbrandt 

Tilbageblik på DSPF's 50-årige historie af Jytte Falmår

Børnefysioterapi i fremtiden