Forår 2021

Temaet i forårets udgave af Børn i fysioterapi er tidlig indsats

Børns udviklingsmuligheder skal ses i sammenhæng med de arenaer, børn færdes i gennem deres opvækst.

Det gælder i den helt tætte relation i familien, i de venskaber der skabes og hos de fagprofessionelle børn naturligt møder gennem deres opvækst i dagtilbud, skoler og øvrige institutioner. 

Det er væsentligt at få opsporet de børn, som har behov for en ekstra indsats, at bidrage med råd og vejledning til forældre og at dele viden imellem samarbejdspartnere, så trivsel og udvikling helt fra den tidlige udvikling kommer i fokus. 

Børnefysioterapeuter har kompetencer til at bidrage i barnets meget tidlige udvikling og kan med deres viden om krop, bevægelse og funktion, både identificere et barn med forsinket eller atypisk udvikling, vælge den rette behandling samt øvrige tiltag, men også betrygge forældrene i de tilfælde, hvor der ikke er grund til bekymring omkring barnets udvikling. 

Udover temaet om tidlig indsats finder du mange andre spændende artikler, fx Tanker om fremtidens børnefysioterapi, Litteratursøgning, Søstjernerne: svømmeklub for børn og unge med handicap.

Du kan hente bladet her

Du kan også hente nogle af artiklerne enkeltvis:

Jensen, L: Early intervention for infants with or at risk of cerebral palsy

Johansen, N. m.fl.: Fysioterapi og børn med plagiocephali

Øien, M: Hverdagslivet en risikoarena for spedbarn?

Tveten, K.M: Motorikk hos barn - råder milepælsmafiaen eller har vi rom for mangfold?

Wowern, M.K: National Klinisk Retningslinje for "Behandling af autismespektrumsforstyrrelser hos børn og unge" 2020

Poulsen, P.H: Psykosocialt stress og overvægt hos unge 

Poulsen, U.L-H mfl.: Søstjernerne i Viborg svømmeklub

Imhof, U: Tilknytning-Motorikk-Bindevevsbehandling hos spedbarn

Huwer, G: Tidlig tværfaglig indsats og samarbejde med sundhedsplejerskerne i Furesø Kommune

Rasmussen, H.M: Litteratursøgning - Sådan finder du den bedst tilgængelige evidens i en travl hverdag

Grandt, V: Tanker omkring fremtidens børnefysioterapi