2014

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi afholdte generalforsamling og årsmøde 14.3.2014

Referat fra årets generalforsamling kan hentes her

På årsmødet præsenterede Anne-Merete Kissow hendes ph.d. afhandling: Idræt, handicap og social deltagelse. Se Anne-Meretes power-points her