Årsmøde og generalforsamling 2019

Vi gentager succesen fra 2016 og afholder Årsmøde med titlen "Børnedage 2019" sammen med Ergoterapi Fagligt Selskab for børn og unge d. 28.-29. marts 2019 på Scandic Hotel Kolding. Generalforsamlingen holdes samme sted d. 28. marts kl. 16.30.

 

Generalforsamling d. 28. marts kl. 16.30, hotel Scandic, Kolding

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder

2. Valg af referent og stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning, kan hentes her

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2018. Du kan her hente budget og regnskab 2017-2018, samt det reviderede regnskab fra Beierholm Revision

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af/til bestyrelsen, samt valg af suppleanter

8. Nedsættelse af udvalg

9. Valg af revisor

10. Evt.

Du kan hente referat fra generalforsamlingen her

 

DSPF's vedtægter kan hentes her

 

Årsmøde

Det overordnede mål med årsmødet er at samle medlemmer af de to faglige selskaber for at give mulighed for at videndele, netværke og udveksle erfaringer på tværs af faggrupper og ansættelsessteder.

Dagene kommer til at bestå af fælles oplæg og en række parallelle foredrag og workshops, hvor fysioterapeuter og ergoterapeuter vil præsentere udviklingsprojekter, forskningsprojekter og diskutere arbejdet som fysioterapeut eller ergoterapeut indenfor børneområdet.

Her finder du program for dagene, en oversigt over plenum sessioner og over parallelle sessioner

 

I løbet af de 2 dage er der i alt 24 parallelle sessioner
Du kan hente en oversigt over parallelle sessioner her

 

Der er 3 plenum sessioner i løbet af årsmødet. Det drejer sig om

  • Hoppeline, v/ Lise Hostrup Sønnichsen, ergoterapeut og lektor ved UC SYD.
  • Regulering gennem leg - og introduktion til Face-it, v/ Carsten Møller, lærer, Sødalskolen i Brabrand og selvstændig
  • Den følelsesmæssige udvikling, v/ Jesper Birck, psykolog 

 

Her kan du hente en beskrivelse af og oversigt over plenum sessionerne 

 

Her kan du finde yderligere info om priser, tilmelding, overnatning mv.