2017 årsmøde og generalforsamling

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi afholdte årsmøde og generalforsamling d. 2/3 2017. Du kan se slides fra oplægsholdere og stemningsbilleder fra årsmødet, samt referat fra generalforsamlingen.

Specialistordningen fra 2000 er netop blevet revideret. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har udfyldt det speciale skema, der beskriver de krav, der skal opfyldes for at blive godkendt som pædiatrisk fysioterapeut og specialist i pædiatrisk fysioterapi. På Årsmøde 2017 præsenteres den nye specialistordning - og der er mulighed for at drøfte hvilke initiativer, der kan bidrage til at sikre at opfylde Dansk Selskab for Fysioterapis vision om at alle fysioterapeuter specialiserer sig og i løbet af sin kliniske karriere stræber efter at opnå godkendelse som specialist inden for et af de fysioterapeutiske specialer

 

Præsentationer

Hvorfor har vi brug for specialer i fysioterapi og en specialistordning? - her
v. Karen Langvad, Direktør, Danske Fysioterapeuter (Dfys)

Den nye specialistordning - her
v. Mette Østergaard, Organisationskonsulent, Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF)

Præsentation af den specialebeskrivelsen for pædiatri - her
v. Helle Mätzke Rasmussen, bestyrelsen for DSPF

Generalforsamling

13.30 Generalforsamling: print dagsorden, forslag til vedtægtsændring, regnskab og budget , revideret regnskab fra Beierholm samt resultatopgørelse 

Beretning 2016 kan hentes her

Du kan se nogle stemningsbilleder fra dagen her og her  

Referat fra generalforsamlingen kan hentes her