Generalforsamling 2023

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi holdt Generalforsamling       d. 20. april 2023 kl. 13:30-15:30                                                                                  Severin Konferencecenter, Middelfart                                                                     

Logo

Dagsorden

1. Valg af mødeleder

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022. Du kan hente det reviderede regnskab fra revisor Beierholm her  samt regnskab godkendt af bestyrelsen her

5. Fastsættelse af kontingent for 2023

6. Indkomne forslag

Bestyrelsen har 2 forslag til ændring af foreningens vedtægter i form af ændring af stk.  stk. 9.1 Tegning og Hæftelse og 7.1 Bestyrelsen

Du kan her læse ændringsforslagene

7. Valg til bestyrelsen

8. Nedsættelse af udvalg

9. Valg af revisor

10. Evt.

Referat fra Generalforsamlingen finder du her

 

Materialer fra Årsmøde

Herunder finder du slides fra de respektive oplæg 

 

Velkomst og Facebook vejledning

Netværkskonsulent Jonathan Henig 

Subspecialeoplæg

Connie Mikkelsen - Raske børn og risikobørn (forebyggelse, sundhedsfremme)

Tanja Skarum- Muskuloskeletale sygdomme og skader

Britta Andersen- Neurologiske sygdomme og skader/traumer

Trine Muckert - Psykiatriske lidelser