Materialer fra årsmødet

Slides fra plenumsessioner samt parallelle sessioner fra årsmødet, som blev afholdt d. 28.-29. marts

Nedenfor findes slides mv. fra de oplægsholdere, som har sendt deres materiale til DSPF

Plenumsessioner:

Regulering gennem leg - og introduktion til Face-it

Den følelsesmæssige udvikling

Parallelle sessioner:

Session 1: A: Angst  B: Selvhjulpenhed og selvregulering fra børnehave til skole  C: Artikel Overgang til skole

Session 2: Effekten af sport og cykling til skole på eksekutive funktioner hos børn i 1. klasse

Session 4: Åbent hus tilbud - børn 0 år til skolestart

Session 5: MiniNOK

Session 7: A: "Jeg har også noget at sige"   B: Vredeshåndtering - en tværfaglig PPR-indsats i folkeskolen med fokus på at understøtte inklusion

Session 8: Tidlig opsporing og tidlig indsats - motorik og bevægelse for børn 0-10 år   Udvikling af et forældrebaseret screeningsværktøj til identificering af motorisk usikre børn som en del af indskolingsundersøgelsen - i teori og praksis

Session 9: A: Fysisk bevægelse for alle børn i Folkeskolen   B: Træning med udgangspunkt i barnets initiativer

Session 10: Etablering af oralmotorisk team i Gentofte

Session 11: Balancetest til børn, findes de? - Processen mod at anvende evidens til at systematisere observation af barnets balance

Session 14: Intro til AIMS og Bayley

Session 17: Plagio Cephali - faglig debat om indsats, indsatsbehov, samt gensidig orientering om hvilke tilbud har vi til målgruppen rundt om i Danmark?

Session 20: Ergoterapeutisk undersøgelse og træning med børn med multiple funktionsnedsættelser

Session 22: En praktisk og manuel tilgang til babyer med favoritside

Session 24: Datadrevet intervention gennem anvendelse af Sensory Processing Measure (SPM) og interventions guiden Quick Tips

 

QR-kode med fire spørgsmål vedr børn med motoriske vanskeligheder (om brugen af M-ABC, kendskab til EACD guidelines og prioteten af området ude i praksis). Informationerne skal bruges til baggrundsinformation i kommende MODA projekter