2016

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi afholdte årsmøde og generalforsamling den 3.-4. marts 2016

Materiale fra Ergoterapifagligt Selskab børn og unge & Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi's Årsmøde og generalforsamling 2016 på Dalum Landbrugsskole i Odense.

Generalforsamling

Godkendt og underskrevet referat kan hentes her.

Beretningen kan hentes her.

Endelig dagsorden, regnskab 2015 og budget 2016 kan printes  her og medbringes til generalforsamlingen.

Årsmøde - velkomstfolder og præsentationer

Hent velkomst folderen inkl. program her

Nationale Kliniske Retningslinjer

Introduktion til kliniske retningslinjer v. Ulla Garbøl, Ergoterapeut foreningen

Her er desuden fire artikler om ergoterapeuter og arbejdet med kliniske retningslinjer Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel 4 samt sat to links til artikler om fysioterapeuter og arbejdet med kliniske retningslinjer Link 1 - Link 2

Arbejde med kliniske retningslinjer i de faglige selskaber: DSPF - EFS
Derek Curtis, bestyrelsesmedlem og faglig ansvarlig for NKR i DSPF
 Helle S Poulsen, repræsentant for EFS børn og unge.

Implementering af kliniske retningslinjer Emilie Wøjdemann Thomsen, Enhed for Kvalitet i den fysioterapeutiske praksissektor

Børn og smerter

Smerter hos børn og SE-terapi
Maiken Bjerg, www.maikenbjerg.dk, Psykoterapi, Aarhus

Bemærk! De efterspurgte links er skrevet på et af de sidste slides.

Session 1

1+1=3
Louise Hærvig og Christina Rasmussen, Børneterapien, Gentofte Kommune

Kurser med refleksionsrum for pædagoger og motorik pædagoger
Mariann K. Wowern og Tina Borg Bruun, PPR Frederiksberg Kommune

Session 2

Motorisk vurdering af alle børn i indskolingen i hele kommunen
Merete Randel Pedersen og Maja Wolf, Skanderborg kommune, Børn og Unge

Truncus Postural Control – hvad er det og hvordan kan man måle det?
Cecilie Sonne-Holm og Derek Curtis, Ganganalyse Laboratoriet, Hvidovre Hospital

Session 3

Projekt Familie-FOKUS
Nanna Johansen og Bodil Kloborg, IKH

Projekt Forældreskole
Dorte Leth Pasgaard og Else Marie Bovbjerg Jensen, Træningscentret for børn og unge i Aalborg Kommune

Session 4

Cykelcamp i Børneterapien
Mai Juel Johansen, Frida Marie Schou, Anne Lene B Christensen, Birte Linderoth Klarner, Majbritt Fjord Petersen, Børneterapien i Gentofte.

Erfaringer med brug af Innowalk Pro til børn med nedsat funktionsniveau på en specialskole
Annette Fløistrup, Birgitte Bie og Ingelise Rosenstand, Skolen ved Skoven i Hillerød.

Session 5

Ergo- og fysioterapi til præmature børn født før uge 32 – indlagt og ambulant Undersøgelsesredskaber til præmature børn født før uge 32
Maj Pedersen og Anitta Sassersen, Fysio- og ergoterapeutisk afsnit, Hvidovre Hospital

Session 6

Turboholdet – en vej til øget motivation og venskab
Janne Sørensen, Pernille Hanegård, Christina Schilling, Nilüfer Engel Tekelioglu, Børneterapien i Gentofte

Organisering af terapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen
Hanne Christensen og Maja Wolf, Børn og Unge, Skanderborg kommune

Session 7

Fysiske tests som redskab til fastsættelse af læringsmål i idræt på specialskole
Louise Gram Madsen, Rikke Klintø og Lene Meldgaard, Stensagerskolen, Aarhus

Motorisk indsats for 0.klasse i almenskolen– et samarbejde mellem fysioterapeut og idrætspædagoger på Valhøj Skole - Supplerende materiale
Kamilla Friis, Rie Wium og Tenna Terney, Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Kommune

Workshops

Hverdags rehabilitering i børnehøjde
Marlene Sørensen og Karoline Wæde Enevoldsen, Børnespecialisterne

Handicap idræt Lykke Guldbrandt og Alex Skærlund, Dansk Handicap Idrætsforbund

Tværfaglig vurdering af håndfunktion til børn med cerebral parese Oplæg HSP - Oplæg AØH
Helle Poulsen og Alice Ørts Hansen, Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital

Material Storytelling – (re)konstruktion af hverdagens mellemværender
Ulla Sparholt, Fjordskolen

Tværfaglige holdaktiviteter på specialskole Dokumenter til forældre og personale: Biler - Dyr
Louise Gram Madsen, Rikke Klintø og Lene Meldgaard, Stensagerskolen, Aarhus Kommune

Den oralmotoriske og spisemæssige udvikling fra 0-24 måneder
Ulla Lebahn, Privatpraktiserende, Lebahn.dk

Aktivitet, bevægelse og selvstændighed i hverdagen – for ALLE
Rikke Damkjær Moen, Camilla Rosenkilde Andersen, Made for Movement

Hverdagen som selvstændig børnefysioterapeuter eller børneergoterapeuter
Gitte M Siersbæk, Selvstændig, Gittes Børnefysioterapi.

Deltagerbevis kan hentes her